Často kladené dotazy

 • Anhydrit
  Od 3,5 cm (doporučeno od 4 cm) nad polystyrenem nebo trubkami podlahového topení.
 • Thermio / Heat
  Od 2,5 cm (doporučeno od 3 cm) nad polystyrenem nebo trubkami podlahového topení.
 • Cement / litý beton
  Od 4,5 cm (doporučeno od 5 cm) nad polystyrenem nebo trubkami podlahového topení.
 • Pěnová podlaha
  Individuální – od 3 cm.

Po vylití podlahy se stavba uzavře na 48 hodin. Je nutné zabránit slunečnímu svitu a průvanu. Povrch podlahy je průchozí po 24 hodinách od lití.

Po 48 hodinách od nalití potěru je třeba umožnit pozvolné vysychání potěru s dostatečným větráním. Nepoužívejte lokální vysoušeče, dochází k nerovnoměrnému vysychání a riziku prasklin. Konečných vlastností lité podlahy je dosaženo po 28 dnech a vyschnutí pod 1 % hm. Nelze zobecnit délku vysychání. Závisí na venkovním počasí, které velmi ovlivňuje zrání a vysychání anhydritové a cementové podlahy.

Litý potěr je průchozí již po 24-48 hodinách od nalití. Částečná zatížitelnost (lehké stavební práce bez bodového zatížení) je běžně dosahována po 4-5 dnech od vylití. Montáž stěnových přepážek (sádrokartony) je možná až po 7 dnech (dle teploty a vlhkosti).

Slouží jako topná zkouška podlahy

U litých potěrů na bázi anhydritu lze začít se zahříváním již 7 dní po položení potěru.

U litých potěrů na bázi cementu lze začít se zahříváním 21 dní po položení potěru.

První zahřívání začíná přívodní teplotou 25 °C, kterou je třeba udržovat po dobu 3 dní. Potom se teplota
postupně zvyšuje denně o 5 °C až na max. teplotu 45 °C (bez nočních poklesů). Tato teplota se drží další
4 dny (bez nočních poklesů) a poté se postupně snižuje denně o 5 °C.

Pro anhydritové i cementové podlahy doporučujeme použít penetraci weberpodklad floor NPA 110.

Ne, lité potěry jsou vhodné pro pokládku všech typů nášlapných vrstev (vinyl, lino, laminát, dřevo, dlažba, koberce…). Slouží také jako podkladová vrstva pro epoxidové stěrky.

Ne, není potřeba. Materiál na stavbu přivezeme v automíchači. Směs je čerpána našimi čerpadly, není tedy nutné mít k dispozici zdroje vody či elektřiny.

Při styku anhydritové podlahy s vodou dojde k dočasné ztrátě pevnosti. Po styku s vodou je nutné podlahu vysušit na předepsanou hodnotu, aby materiál dosáhl svých deklarovaných vlastností.

Ne, tyto potěry jsou vhodné pouze do interiéru.

 

Anhydritové podlahy jsou vhodné do všech místností, včetně koupelen. Aplikace hydrostěrky na záchodech a v koupelnách by v dnešní době měla být samozřejmost i v případě použití cementového pojiva.

 1. Rychlé vyschnutí – způsobuje to vysoká teplota (paradoxně i mráz) nebo průvan na stavbě.
 2. Nesouměrná stlačitelnost izolace – vzduchové díry mezi polystyrenem.
 3. Vysoká stlačitelnost izolace – vysoká vrstva polystyrenu se standartní stlačitelností např. EPS 100 S (při vyšší vrstvě tepelné izolace nad 15 cm doporučujeme polystyren s nízskou stlačitelností EPS 200 S).
 4. Brzké zatížení podlahy – litou podlahu (anhydrit a cement) lze částečně zatěžovat až po 7-mi dnech.
 5. Nesouměrná vrstva litého potěru – podlaha je vylita na nerovný podklad, díky čemuž je pak v jednom místě 4 cm potěru a o pár metrů vedle je 8 cm potěru. V takovém případě doporučujeme polystyren s nižší stlačitelností EPS 200 S nebo podlahu vyrovnat pěnobetonem.

Vysychání můžete urychlit především dostatečným větráním, v zimních měsících topením. V období od listopadu do března se doporučuje nárazové větrání a temperování stavby.

Ne, zaměřování provádíme v den lití a konzultace příprav řešíme po telefonu a emailu. Pokud je zaměření předem podmínkou, je ho možné provést po domluvě a závazné objednávce.

 

Ve výjimečných případech jsme schopni podlahu zhotovit druhý den od zavolání. Běžnou zakázku realizujeme za dva týdny.