Pěnové podlahy

Jedná se o lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Některé typy pěnové podlahy mají přimíchán polystyren a to z důvodu zlepšení tepelněizolačních vlastností materiálu a snížení objemové hmotnosti. Lité pěny jsou alternativou pro pěnobeton, polystyrenbeton, polystyren apod. Slouží také jako vyrovnávací vrstva tam, kde je silně nerovnoměrný podklad. Například klenby, kde se nahrazuje starý zásyp. Setkat se s ní můžete pod značkou POROFLOW, PORIMENT a další.

Výhody pěnových podlah

 • vyrovnání nerovností podkladu
 • velmi rychlá realizace
 • nízká objemová hmotnost
 • bez použití ocelové výztuže
 • minimální riziko akustických mostů
 • úspora času a pracovníků na stavbě
 • úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • realizace i v místech s dokončenými okolními prostory
 • cena je srovnatelná s polystyrenem
 • rychlá pokládka (až 1.000 m2 denně)

Obecné vlastnosti cementové lité pěny

 • objemová hmotnost po dosažení přirozené vlhkosti (suchá OH) 300–1.200 kg/m3 dle typu
 • pevnost v tlaku po 28 dnech / dosažení přirozené vlhkosti 0,3–2,0 MPa
 • součinitel tepelné vodivosti od 0,067 W/m.K v suchém stavu
 • vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky

Typické využití pěnových podlah

Kde nejsou lité pěnové podlahy vhodné?

Nejsou určeny pro roznášecí vrstvy v podlahách nebo jako náhrada potěrů. Při použití v podlahách musí být nad vrstvou z Porimentu vždy vrstva roznášející koncentrované zatížení na zatížení plošné.